Pixy web - úvodní strana

DHTML library

DHTML Lib je knihovna javascriptových funkcí pro snadnější manipulaci s HTML dokumentem. Knihovna obsahuje jednoduchý debugger - několik funkcí, které vám umožní v samostatném okně vypisovat proměnné a volání funkcí. Součástí knihovny jsou další doplňky v samostatných souborech - knihovny animator.js a scroller.js.

Kompletní popis a download

Nová verze DHTML knihovny průběžně vzniká jako výsledek seriálu o DHTML na serveru Webtip.cz.