Text komentáře:

Re: [54] > Ale já vám přeci rozumím. Jde o to, že vám a některým dalším lidem určitá zažitá jazyková praxe komplikuje dorozumívání. Uvítal byste proto změnu těchto jazykových úzů, která by vám užívání jazyka usnadnila. Problém je, že ta samá změna by současně jiným lidem používání jazyka ztížila.

IMHO je nutné se smířit s tím, že všichni uživatelé určitého jazyka netvoří jednotnou skupinu. Skupin je víc - ovlivněných např. zaměřením, mírou či dobou nabytého vzdělání - a ty se musí navzájem domluvit a tolerovat. Teprve v okamžiku, kdy zcela přirozeným vývojem nabude některá ze skupin jednoznačně vrchu, lze její praxi kodifikovat jako oficiální normu.

A tím se dostávám oklikou zpět k cizincům (cizinkám) a přechylování. Není moc pravděpodobné, že by mezi aktivními uživateli češtiny někdy převládly ženy cizojazyčných příjmení, kterým přechylování vadí. Pokud k tomu však někdy dojde, jazyk sám si změnu vynutí.


Názor ostatních: nikdo nehodnotil


Váš názor na tento komentář:Zpět na komentáře