Text komentáře:

Ad [26]: v tom bude problém, vycházel jsem z CSS Level 2. Moje hodnocení CSS 2.1 je trochu jiné, vidím ho spíš jako krok zpět, který vznikl ve snaze dát autorům prohlížečů něco, co by mohli zkusit implementovat, když už bylo vidět, že o kompletní podporu CSS Level 2 se nikdo nehodlá ani pokusit. Z tohoto pohledu nelze než hodnotit CSS 2.1 jako slepou uličku, protože s jeho podporou to není o moc lepší.

Ale stejně nesouhlasím s tvrzením o validitě. To, že je nějak definováno, jak si má parser poradit se syntaktickými chybami, přeci neznamená, že všechny nekorektní syntaktické konstrukce, ze kterých se má parser předepsaným způsobem vzpamatovat, jsou validní. Ano, napsal jsem "chybami" - všimněte si, jak se jmenuje ona sekce 4.2, kde je tento mechanismus definován, a přečtěte si její první odstavec. Nebo snad za validní považujete i ty příklady, které jsou ve stejné sekci pod nadpisem "Malformed declarations"? S těmi si parser také musí poradit a nejsou od těch vymyšlených properties nijak odlišeny. Takže '_width' je formálně korektní z hlediska gramatických základ CSS verze 2.1 (a možná i budoucích verzí, uvidíme), ale stylesheet s touto property není validním CSS 2.1 stylesheetem.


Názor ostatních: nikdo nehodnotil


Váš názor na tento komentář:Zpět na komentáře