Text komentáře:

Ještě dodatek, pro ty, co stále nepochopili, k čemu je to dobré. Když potřebuju vyplnit textovou plochu v grafickém návrhu, tak mám v zásadě tři možnosti:

a) Dát tam skutečný text. Můžu tam napsat vlastní povídku, zkopírovat kus náhodného textu z webu, nebo třeba první kapitolu Babičky. Ale to obvykle ruší - uživatel se (byť okrajově) soustředí na obsah textu a nevnímá plně samotný design

b) Dát tam pseudo-reálný text. Můžu použít generátor typu Lorem-ipsum, nebo Cold-blooded-turkey, náhodně vkládat slova ze slovníku, nebo něco podobného. Je to obvykle ideální, ale text přesto stále svádí ke čtení a hledání významu v jeho obsahu.

c) Dát tam očividně nesmyslný a zcela bezvýznamový shluk znaků. Obvykle se to řeší nějakým tím "asdafadasd safasdas", ale opticky to je problém, protože takový text nevypadá na první pohled jako reálný - vznikají v něm pravidleně se opakující vzory, řeky, nemá strukturu a rytmus skutečného jazyka, chybí v něm diaritiky atd. Proto jsem udělal tenhle generátor, který nedělá nic jiného než to "asdfasfa asdasd", ale trochu sofistikovaněji - tak, aby výsledek co nejvěrněji odrážel vzhled průměrného českého textu. Co do délky slov, počtu slabik, délky vět, frekvence diakritik atd.

Ne vždy je to úplně blízko průměru, ale běžný český text má taky extrémní výkyvy. Pokud se zrovna vygeneruje text, kde se zdá být moc "ř" nebo málo "ý" nebojánevímco, stačí dát "reload" a některá z dalších náhodných variant bude určitě vhodnější.


Názor ostatních: nikdo nehodnotil


Váš názor na tento komentář:Zpět na komentáře