Text komentáře:

ad [9] > Nazíráme-li na narativní strukturu čistě funkcionalistickým prismatem, pak zajisté, a při určité dávce simplifikace, je fragmentovaná opozitem lineární. Avšak při komplexnějším vhledu, zahrnujícím i percepci časoprostorovného kontinua děje - tedy nemluvíme o pouhé transkripci děje, ale o fabuli an sich - může být struktura narace stále lineární, a přesto fragmentovanou. Anebo, vice versa, fragmentovaná, a přesto lineární. Jasné?


Názor ostatních: nikdo nehodnotil


Váš názor na tento komentář:Zpět na komentáře