Dogma W4 - detaily a vysvetlenia

Ad 4. Navigácia

Každý dokument v prezentácii okrem úvodnej strany musí obsahovať odkaz na úvodnú stranu. Všetky ďalšie časti dokumentu určené k navigácii musia byť prezentované a umiestnené vo všetkých dokumentoch zhodne.

Autor musí užívateľovi čo najviac uľahčiť orientáciu v celej prezentácii. Akýkoľvek typ navigácie vyžaduje od užívateľa isté úsilie, aby ju pochopil. Ak ho budeme nútiť, aby sa na našom webe musel orientovať viackrát než je nevyhnutné, skoro odíde. Navigácia preto musí byť ľahko pochopiteľná a čo najpodobnejšia na všetkých stránkach.

Detailne: Pokiaľ navigáciu tvorí viac než jeden blok textu, musí byť v kóde umiestnená až za hlavným oznámením a odkázaná v prologu dokumentu.

Pokiaľ užívateľ nezistí informácie, pre ktoré na stránku prišiel, nezaujímajú ho odkazy na súvisiace či doplňujúce dokumenty. Navigácia preto musí byť umiestnená až za hlavným oznámením dokumentu. Iba pokiaľ je stručná, tvorená jedným textovým blokom (napr. jedným odstavcom), môže byť súčasťou prologu. Ináč je v prologu uvedený iba odkaz na navigáciu umiestnenú nižšie v dokumente.

Dlhšie dokumenty musia byť rozdelené do sekcií, odkazovaných z prologu dokumentu.

Webové dokumenty obecne nemajú byť príliš dlhé. Pokiaľ je však nevyhnutné umiestniť informáciu do jediného dokumentu, musí byť rozdelený na viacej sekcií a odkazy na ne uvedené na začiatku, aby mal čitateľ v obsahu dokumentu uľahčenú orientáciu (stručný obsah, index, atď.)

Detailne: Všetky odkazy dovnútra dokumentu musia byť vytvorené tak, aby bol cieľ odkazu ľahko identifikovateľný v okolitom texte.

Pokiaľ je užívateľ presunutý na iné miesto dokumentu, musí ihneď nájsť miesto, na ktoré bol odkázaný. V cieli odkazu by mal byť patrný text, ktorý zodpovedá textu odkazu, najlepšie zobrazený ako nadpis či inak zvýraznený. Užívateľ nesmie cieľ odkazu dlho hľadať v okolitom obsahu.