Arial/Helvetica (základní bezpatkové písmo):

font-family: sans-serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Comic Sans MS (veselé, zaoblené znaky):

font-family: "Comic Sans MS", "Sand CE", fantasy;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Courier New/Courier (neproporciální písmo, typ "psací stroj"):

font-family: monospace;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Georgia (elegantnější patkové písmo):

font-family: Georgia, "New York CE", utopia, serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Impact (velmi tučné, úzké titulkové písmo):

font-family: Impact, "Techno CE", sans-serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Lucida Console (neproporciální bezpatkové písmo):

font-family: "Lucida Console", "Monaco CE", fixed, monospace;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Tahoma (alternativní bezpatkové písmo):

font-family: Tahoma, "Lucida Grande CE", lucida, sans-serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Times New Roman/Times (základní patkové písmo):

font-family: serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Trebuchet MS (sofistikovanější bezpatkové písmo):

font-family: "Trebuchet MS", "Geneva CE", lucida, sans-serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Verdana (širší, o půl stupně větší bezpatkové písmo):

font-family: Verdana, "Geneva CE", lucida, sans-serif;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Systémová písma

Písmo ovládacích prvků OS (tlačítka, seznamy atd.):

font:caption;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Písmo použité pro popisky u ikon (soubory, složky):

font:icon;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Písmo použité v nabídkách (menu):

font:menu;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Písmo, jímž jsou psané texty v dialogových rámečcích, systémové zprávy atd.:

font:message-box;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Písmo malých ovládacích prvků:

font:small-caption;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%


Písmo použité ve stavovém řádku (status baru) okna:

font:status-bar;

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí. 0123456789?!%