EN: The Dogma W4 Manifesto (W4D)

Current version is 1.1 (26 February 2003)


CZ: Manifest Dogma W4 (W4D)

Aktualni verze je 1.1 (26. února 2003)


SK: Manifest Dogma W4 (W4D)

Aktualna verzia je 1.1 (26. februára 2003)


DE: Das Dogma W4 Manifest (W4D)

Aktuelle Version ist 1.1 (26. Februar 2003)


LT: W4 dogmos manifestas (W4D)

Versija 1.1, 2003 vasario 26 d.


RU: Манифест Догма W4 (W4D)

Версия 1.1, 26 февраля 2003


SC: W4D 宣言

当前版本 1.1 (2003年2月26日)


TC: W4D 宣言

當前版本 1.1 (2003年2月26日)