Minimální kostra dokumentů

Příklad pro HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
	"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
	<head>
	<title>Titulek</title>
	</head>
	<body>
		Tělo dokumentu
	</body>
</html>

Příklad pro XHTML 1.0:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 	"DTD/xhtml1-strict.dtd">
 	<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
<head>
	<title>Titulek</title>
	</head>
	<body>
		Tělo dokumentu
	</body>
</html>