Dogma W4 - detaily a vysvětlení

Ad 1. Kód dokumentu

Kód dokumentů striktně vyhovuje HTML 4.01 nebo XHTML.

Detailně: Povoluje-li specifikace více typů, musí být použit typ Strict.

Starší standardy, jako HTML 3.2, ale i režimy Transitional a Frameset jsou již překonány. Novější normy již jejich funkce navždy odstranily a jejich další používání brzdí nástup modernějších technologií. Příslušné specifikace jazyků:

Detailně: Dokument musí odkazovat na DTD a být platný podle této definice.

Specifikace použité verze jazyka s odkazem na příslušnou DTD je již povinná. Dokumenty XHTML musí navíc obsahovat také deklaraci XML. V ukázce uvádíme minimální kostru dokumentů HTML a XHTML.

Detailně: Kód musí být bezchybný.

Doba, kdy prohlížeč zpracoval i dokumenty s chybami, je pryč. Nové standardy jsou stále přísnější a chyby netolerují. Bezchybný kód je proto nutný. Chyby v kódu může pomoci odhalit některý softwarový validátor, např.:

Ověření bezchybnosti takovým validátorem však může být pouze vodítkem, nikoli směrodatným potvrzením.

Zohledňuje zpětnou kompatibilitu...

Detailně: Konstrukce neznámé v dřívějších verzích jazyka lze použít jen s ohledem na zpětnou kompatibilitu.

Dokument musí být použitelný i v prohlížečích podporujících pouze starší verze jazyka (např. HTML 3.2). Konstrukce novějších jazyků zde musí být použity jen tak, aby neomezily uživatele. Dokumenty XHTML budou fungovat i ve starých prohlížečích, pokud se autor vyvaruje nekompatibiliních konstrukcí.

... a upřednostňuje dopředně kompatibilní syntaxi.

Detailně: Tolerované, ale nedoporučované konstrukce se nesmí použít.

Některé specifikace jazyků ještě tolerují část zastaralých značek a atributů. Pokud však místo nich doporučují použití novějších postupů, autor se tímto doporučením musí řídit. Např. místo prezentačních značek <b>, <big> atd. by podle specifikace HTML 4.01 autoři měli dát přednost formátování pomocí kaskádových stylů. Zásady W4D to přímo vyžadují.

Detailně: Je-li možná alternativní syntaxe, autor musí dát přenost té, která je vyžadována v novějších verzích jazyka.

HTML umožňuje zapisovat značky a atributy malými i velkými písmeny, v pozdějším XHTML jsou ale vyžadována pouze malá písmena. Zásady W4D proto vyžadují zapisovat značky a atributy v HTML pouze malými písmeny, i když specifikace HTML připouští obě alternativy.

Pozn.: Jsou-li specifikací povoleny jednoduché i dvojité uvozovky, autor by měl dát přednost dvojitým. Některé prohlížeče totiž zpracují příkaz v jednoduchých uvozovkách chybně, zatímco s dvojitými je vše v pořádku. Jistě, je to chyba prohlížeče, ale proč tak jednoduchým zákrokem neumožnit přístup k dokumentu více čtenářům?