W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

2. Aprašas

Dokumento apraše turi būti nurodytas trumpas vienareikšmis pavadinimas ...

Autorius privalo numatyti, kad dokumento pavadinimas gali egzistuoti ir atskirai nuo turinio - kaip nuorodos vardas, automatinio dokumentų indeksavimo rubrika ir pan. Todėl žymės „title“ turinys privalo būti trumpas ir patikimai identifikuoti dokumentą Interneto kontekste.

... kodo autoriaus(ių) vardas(ai) bei el. pašto adresas(ai) ...

Naudotojai dažniausiai nekreipia dėmesio į kodo autorius. Čia tai reikalaujama kaip pagalba patiems autoriams. Kai autorius laikosi W4D principų, jis tikriausiai nori, kad jo kodas būtų tobulas, o dokumentai plačiai pasiekiami. Tobulybei ribų nėra, ir kai autorius publikuoja savo kontaktus, jis leidžia kitiems pranešti apie galimas klaidas ir dokumento naudojamumo problemas.

Autorių vardai ir kontaktinė informacija įrašoma meta-žymėse, pvz.:

<meta name="author" content="HTML code: Petr Stanicek; e-mail: pixy@pixy.cz" />

arba nurodydamas atskirą dokumentą naudojant <link> žymę.

Vardai turėtų būti perrašomi naudojant įprastą anglų kalbos rašybą, antraip japonų ar rusų vardai gali būti atvaizduoti kaip „???? ???????“, kas gero neatneša.

... ir dokumento simbolių koduotė (jei skiriasi nuo standartinės).

Net kai dokumento koduotė nurodoma HTTP apraše ir dokumentas perteikiamas teisingai, informacija apie koduotę dingsta, išsaugojus kietajame diske. Tada dokumentą perteikti gali ir neteisingai. Todėl svarbu apibrėžti naudojamą simbolių seką dokumente.

Koduotė apibrėžiama meta-žymėse, pvz.:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-13" />

Dokumentai su XML apibrėžimu privalo koduotę apibrėžti taip:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-13"?>