W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

3. Struktūra

Kūrėjas, kurdamas ir išleisdamas Interneto dokumentus, turėtų užtikrinti, kad jų žymėjimas ir kodas gerai atspindi dokumentų semantiką ir struktūrą.

Semantinės žymės padeda dokumento orientacijoje, o taip pat yra naudingos automatiniam valdymui. Jei nenaudojame žymių pagal originalią paskirtį arba naudojame straipsnių pavadinimus atsitiktinai, neatsižvelgiant į dokumento struktūrą, tuomet visa semantinė informacija dokumente subyrės ir visi struktūros privalumai bus atmesti.

Prieš pagrindinį dokumento straipsnį, turi būti pateikta to straipsnio santrauka.

Detalės. Kodas rišasi prie informacijos tokia tvarka: prologas - pareiškimas - kita informacija.

Pagrindinė mūsų svetainės lankymo priežastis yra informacija, kurią mes teikiame. Visos smulkios informacijos dalys turi būti patalpintos vėliau negu pareiškimas: naudotojai pirmiausia susidomi pareiškimu, o jau tada rūpinasi likusia informacija. Jei pagrindinė informacija nėra lengvai randama, naudotojas palieka svetainę, toliau nebestudijuodamas puslapio turinio.

Detalės. Prologas turi būti pažymėtas pirmo lygio straipsnio pavadinimu, kuris gali būti panaudota dokumente tik vieną kartą ir turi supažindinti su pareiškimu. Be to, prologas turi turėti informaciją apie dokumento reikšmę ir turinio kontekstą. Viskas, kas nepriklauso nei prologui, nei pareiškimui, turi būti patalpinta po pagrindinės informacijos.

Pirmiau prieš pagrindinę informaciją gali atsirasti tik reikalingi faktai - visa kita, jei tik įmanoma, turi eiti po pagrindinės informacijos. Tie reikalingi faktai yra dokumento identifikacija, supažindinanti su turiniu arba kontekstu kitų dokumentų tarpe. Tai dažniausiai padaroma viršutinio lygio straipsnio pavadinimu. Tradiciškai pavadinimu laikomas dokumento vardas, todėl jis turi būti tik vienąkart visam dokumente.

Kita informacija, kuri gali palengvinti dokumento supratimą ir naudojimą, gali būti patalpinta prologe. Pavyzdžiui nuorodos į dokumento turinį, nuorodos į alternatyvių kalbų versijas, nuorodos į kitus dokumento išdėstymus (pvz., alternatyvūs kaskadiniai stiliai) ir t.t. Niekas, ko skaitytojui nereikia žinoti prieš skaitant dokumento turinį, neturi pasirodyti prologe.

Kita dokumento išvaizda gali būti pasiekiama, naudojant kaskadinius stilius. Tačiau netgi tokiu atveju pareiškimas turi dominuoti puslapyje.

Interneto dokumento prasminėje dalyje (body) negali būti elementų, kurie nenurodo struktūrinės ar semantinės informacijos; taip pat prasminė dalis negali turėti turinio, kurio vienintelė paskirtis būtų praturtinti dokumento atvaizdavimą.

Ne semantinės žymės dokumente negali būti naudojamos. Autorius privalo išnaudoti galimus dokumento vaizdavimo būdus. Vaizdiniai pristatymai padaromi su pvz., kaskadiniais stiliais arba skriptais. Gali būti naudojamos „neutralios“ žymės <div> ir <span>, kadangi jos neturi nei semantinės, nei pristatomosios reikšmės.

Detalės. Dokumento prasminė dalis negali turėti objektų ar paveikslėlių, kurių vienintelė paskirtis yra atvaizdavimas arba kurios informacinė reikšmė lygi aprašomojo pobūdžio tekstui.

Paveikslėliai be informacinės reikšmės, kurie egzistuoja kaip grafinio maketo dalis, turi nebūti įterpti dokumente. Jie gali būti parodyti naudojant pvz., kaskadinius stilius. Paveikslėliai gali turėti savy tekstą tik jei jie išreiškia jo grafinį pavaizdavimą (apipavidalinimo peržiūra, logotipas ir pan.). Taip atvaizduotas tekstas negali būti dokumento turinio dalimi.