W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

4. Navigacija

Kiekvienas Interneto svetainės dokumentas išskyrus pradinį puslapį privalo turėti nuorodą į pradinį svetainės puslapį. Kiekviename dokumente pastovioje vietoje turi būti parodytos navigacijos skiltys.

Autoriai turi stengtis visomis išgalėmis, kad palengvintų orientaciją Interneto svetainėje. Bet kokia navigacija reikalauja naudotojo pastangų, kad būtų suprasta. Jei mes jį priversim orientuotis labiau negu reikalinga, jis greitai išeis. Todėl navigacija kiekviename puslapyje turi būti suvokiama ir paprasta.

Detalės. Kai navigacija užima daugiau nei vieną teksto bloką, ji turi būti po pagrindinės informacijos ir turi turėti nuorodą į prologą.

Naudotojas nesirūpina navigacija kituose dokumentuose, kol neranda informacijos, dėl kurios atėjo. Todėl navigacija turi būti po pagrindiniu dokumento pareiškimu. Tik jei tai trumpas vieno bloko meniu, navigaciją galima talpinti prologe. Antraip turėtų būti tik nuorodą į navigaciją, esančią žemiau.

Ypač dideli Interneto dokumentai ar pristatymai turi būti suskaidyti į keletą puslapių ir kiekviename iš jų turi būti nuoroda į dokumento ar pristatymo pradžią.

Interneto dokumentai neturėtų būti per ilgi. Bet jei yra būtina sutalpinti informaciją viename dokumente, informacija turi būti padalinta į skiltis ir prologe reikia turėti nuorodas į atitinkamas skiltis, t.y. orientacijos skaitytojui palengvinimą (trumpą santrauką, dalykinę rodyklę ar kt.)

Detalės. Visi vidiniai dokumento adresatai turi būti padaryti taip, kad nuorodos taikinys skirtųsi nuo aplinkinio teksto.

Kai naudotojas yra perkeliamas į kitą dokumento dalį, jis turi pamatyti, kur buvo perkeltas. Nuorodos adresate turi būti matomas tekstas, atitinkantis nuorodą, pageidautina, kad tekstas būtų pažymėtas kaip straipsnio pavadinimas arba kitu žymėjimo būdu. Antraip naudotojui tenka ilgai paplušėti, kol jis atranda nuorodos taikinį aplinkiniame turinyje.