W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

7. Nuorodos ir aktyvūs elementai dokumente

Visos nuorodos ir kiti Interneto dokumente panaudoti aktyvūs elementai turi aiškiai rodyti savo paskirtį ir tikslus ar rezultatus, kuriems jie turės įtakos.

Detalės. Įprasti naudotojo veiksmai turi sąlygoti įprastus rezultatus.

Jei naudotojo pasirinkimas sąlygoja kokį pasikeitimą dokumento išorėje (atidaro naują langą, uždaro esamąjį, pradeda parsiuntinėti bylą), naudotojas turi būti apie tai papildomai įspėtas. Jei nuoroda seka į bylą, kuri nepalaikoma naršyklės, prie jos turi būti informacija apie bylos tipą, dydį ir būdus naudoti parsisiųstą bylą. Sąveika su formos elementais (išsirinkimas iš sąrašo, dėžutės pažymėjimas ir pan.) negali sąlygoti šuolio į naują dokumentą.

Detalės. Kiekviena nuoroda privalo tiksliai nusakyti savo adresatą.

Tokios nuorodos kaip „čia“ ar „spausk čia“ yra draudžiamos. Siuntimo mygtukų formose pavadinimai privalo tiksliai identifikuoti veiksmą, kuris bus įvykdytas, juos aktyvavus. Tokie tekstai kaip „Siųsk“, „Išvalyk“, „Ieškok“ yra tinkami, o neaiškūs ar „juokingi“ pavadinimai - ne.

Detalės. Nuorodos vienodais pavadinimais turi vesti į tą patį adresatą.

Kai dvi nuorodos dokumente turi vienodą turinį, jų adresatas irgi turi būti tas pats. Jei nuorodos yra sudarytos iš paveikslėlių, ženklų, simbolių ar veiksmų pavadinimų daugeliui pasirinkimų, adresatas gali būti identifikuojamas title atributu. Pavyzdžiui:

Detalės. Nuorodos dokumente turi vesti į lengvai atpažįstamą ir nepakeičiamą adresatą.

Nuorodos į konkrečią dokumento vietą adresatas turėtų būti atpažįstamas, atskiriant jį nuo aplinkinio turinio ir jis turėtų derintis su nuorodos tekstu (taip pat žiūrėkite Navigacija - nuorodos į dokumento vietą). Nuorodos į automatiškai sunumeruotus sąrašus (pvz.: „ol“) tekste negali būti automatiškai adresatui sugeneruotos reikšmės (pvz.: „žiūrėkite 9.2.1“).

Visos nuorodos turi likti pabrauktos, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas pabraukimą užblokuoja pats.

Detalės. Hipertekstinės nuorodos rodomos kaip pabrauktas tekstas su pakankamai nuo aplinkinio teksto išsiskiriančia spalva.

Autorius nuorodas turi atvaizduoti taip, kad jos nebūtų painiojamos su aplinkiniu tekstu ar kitais dokumento elementais. Ypatingai jam draudžiama panaikinti nuorodų pabraukimus ir/ar rodyti jas nepakankamai nuo aplinkinio teksto besiskiriančia spalva. Joks kitas tekstas, kuris nėra nuoroda, negali būti pabrauktas arba nuspalvintas ta pačia spalva kaip nuorodos. Autorius privalo neriboti naudotojo bet kokio nuorodų išvaizdos stiliaus pasirinkimo.

Autorius privalo nekeisti kursoriaus virš nuorodų stiliaus. Pavyzdžiui jis negali HTML/XHTML elemente „a“ naudoti CSS cursor savybės.

Vaizdiškai dokumentą galima performatuoti tik aktyvavus dokumento elementą.

Nuorodos (ir kiti elementai) turi būti suprogramuoti tokiu būdu, kad jų sąveika su naudotoju, sąlygojanti išvaizdos pasikeitimą, nesąlygotų dokumento performatavimo. Pavyzdžiui, dinaminiai efektai (:hover, onmouseover) gali pakeisti fono spalvą ir teksto dekoracijas, elemento fono stilių ar matomumą (visibility). Tačiau elemento išmatavimai, šrifto dydis ir storis, ir net atvaizdavimo būdas (display) neturėtų būti keičiami - šie pakeitimai gali turėti įtakos aplinkinių elementų ir galbūt net viso dokumento performatavimui, todėl tai gali būti vykdoma tik, jei taip pasirenka naudotojas (aktyvuodamas nuorodą, paspausdamas klavišą ir pan.).