W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

9. Naudojimas

Neturi būti tikimasi, rekomenduojama ar reikalaujama specifinių Interneto dokumento naršymo būdų.

Autorius turi numanyti, kad dokumentas gali būti atvaizduotas bet kokia tokiam dokumentui pritaikoma priemone. Ypač nepriimtinos formuluotės, kaip „optimizuota …“

Detalės. Autorius negali nei tiesiogiai, nei užuolankomis naudotoją nukreipti į atvaizdavimą.

Nuorodos, kaip kad „žiūrėkite dešinį stulpelį“ ar „raudoname rėmelyje dokumento apačioje“ yra draudžiamos. Dokumentas gali būti parodytas priemonėje, kuri formuoja dokumentą skirtingu būdu, negu autorius tikisi arba netgi išreiškia neatvaizduojant.

Dokumento pasiekiamumas neturi būti pritaikomas specifiniam naršymui.

Draudžiama apriboti naudotojo priėjimą prie dokumento ar jo dalies priklausomai nuo automatinio priemonės parametrų gavimo. Automatinis peradresavimas leidžiamas tik tuomet, kai adresatas yra alternatyvi dokumento versija, išvedanti tą pačią informaciją, kaip dokumento originalas.

Dokumento turinys privalo nebūti priklausomas nuo specialaus tipo ar modelio priemonės. Jei pateikiama nuoroda į bylą, kuri negali būti pateikta naudotojui naršyklėje, tuomet privalo būti ir nuoroda į atitinkamą tą bylą atvaizduojančią taikomąją programą. Jei taikomoji programa nėra nemokama, naudotojas turi būti apie tai įspėtas (taip pat žiūrėkite apie išorinių bylų pateikimą).