W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

10. Praplėtimai

Visas kodas, įtakojantis dokumento pateikimą turi būti patalpintas išorinėse bylose ir susietas dokumento apraše.

Stilių apibrėžimas <style> žymėse yra draudžiamas, nebent šiose žymėse panaudotas @import sakinys. Atributo style="" naudojimas yra draudžiamas.

Neleidžiama skriptų kodo rašyti <script> žymėse. Skriptai privalo būti patalpinti išorinėje byloje ir nurodyti iš dokumento. Vienintelė išimtis yra trečios šalies kodai, kurie negali būti patalpinti apraše (pvz.: kodai, įterpiantys reklamas). Kodas žymės atributuose (pvz., onmouseover="") turi būti trumpas ir paprastas.

Jokios dokumento informacijos atvaizdavimas neturėtų priklausyti nuo resurso, kuris gali būti atjungtas arba pašalintas pagal naudotojo pasirinkimą, ...

Dokumentų naudojamumo negali riboti praplėtimų nebuvimas (paveikslėlių atjungimas, skriptų ar stilių, sausainėlių, įskiepių ir pan. atjungimas ar nepalaikymas). Dokumentų praplėtimai (skriptai, CSS, objektai ir pan.) negali generuoti ar importuoti informacinių duomenų, nebent šie duomenys alternatyviai atvaizduoti neįmanomi.

Kai dokumente reikia elementų, kurie yra beprasmiai be savo funkcinių praplėtimų (skripto, įdiegto įskiepio ir pan.) (pvz.: navigacinių mygtukų, dinaminių meniu ir t.t.), jie turi būti sukurti kaip skripto veikimo rezultatas (pridedant/modifikuojant egzistuojančius elementus). Jeigu dokumente naudojamas elementas su skripto funkcionalumais, tas elementas turi būti pridėtas tik tuomet, kai patikrinama, ar jo funkcionalumas palaikomas naršyklės.

... arba kuris reikalauja iš naudotojo jį įsigyti papildomai prie naršyklės.

Dokumentas negali reikalauti iš naudotojo, įdiegti jokiu papildomų naršymo priemonės funkcionalumus praplečiančių priedų. Kai dokumente yra praplėtimas, kuris be tokių priedų neveiktų, praplėtimas privalo būti atjungiamas ir pasiūloma alternatyva (taip pat žiūrėkite apie pateikimą). Automatinis programinės įrangos diegimas, netgi jei palaikomas naršyklės, yra visiškai draudžiamas.

Taip pat, dokumentą atvaizduojantis kodas bei žymėjimas neturėtų pakeisti ar nepaisyti naudotojo naršymo pasirinkimų.

Panaudotas skriptas (ar kiti dokumento praplėtimai) jokiu būdu negali uždrausti naudotojo pasirinkimo. Be to draudžiama atjungti naršyklės mygtukus, meniu, atjungti lango, kuriame yra dokumentas, dydžio pakeitimą ar uždarymą, uždrausti naudotojui pasirinkti savo šriftus, spalvas, stilius ir pan.

Skriptai negali keisti naudotojo naršyklės nustatymų neatsiklaususi naudotojo. Kiekvienas veiksmas, atliktas dokumento išorėje, kaip pavyzdžiui lango dydžio ir pozicijos keitimas, lango uždarymas ar naršyklės išjungimas, žymelių išsaugojimas ir kt. leidžiamas tik naudotojo veiksmų išdavoje, jį įspėjus (taip pat žiūrėkite apie nuorodas).