W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

11. Spalvos

Interneto dokumente naudojant spalvas, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas teksto ir fono atspalvių ir ryškumo kontrastui.

Geriausia kontrastingų spalvų pasirinkimo praktika yra konvertuoti jas į monochrominę skalę (0% reiškia juodą, 100% - baltą). Teksto ir fono spalvų kontrastas teisingas tada, kai šių spalvų monochrominės skalės reikšmės skiriasi daugiau negu 50 nuošimčių. Be to turi būti nenaudojamos spalvų kombinacijos, kurios apsunkina spalviškai aklus naudotojus (galite pasinaudoti daltonikų spalvų laboratorija bei daltonikų svetainių filtru).

Taip pat neturi būti naudojami foniniai paveikslėliai, kurie sumažina dokumento skaitomumą.

Jeigu naudojamas foninis paveikslėlis, teisingo kontrasto taisyklė taikoma kiekvienam fono taškui.

Teksto ir fono taisyklės galioja ir bet kokiam informaciniam tekstui paveikslėliuose ir kituose objektuose. Toks tekstas turi būti vienspalvis; draudžiama naudoti tekstūras, pereinančias spalvas ar paveikslėlį.