W4 dogma - detalus aprašymas ir komentarai

12. Tekstas

Kiekvienas teksto blokelis turi būti atitrauktas nuo likusio teksto.

Tekstas turi būti pakankamai atitrauktas nuo kitų elementų (rėmelio, fono pasikeitimo ribos, kito elemento turinio, dokumento krašto), t.y. tekstas negali būti „priklijuotas“ prie apibraukiančio rėmelio, dokumento krašto ar kito elemento.

Vertikalus atstumas tarp dviejų gretimų teksto blokų (pvz., paragrafų) turi būti didesnis negu tarpas tarp dviejų teksto eilučių tuose blokuose. Horizontalia kryptimi atstumas turi būti bent dukart didesnis už tarpą tarp žodžių.

Simbolių dydžiams apibūdinti galima naudoti tik absoliučius dydžius arba reliatyvius vienetus.

Autorius gali nurodyti šrifto dydį tik absoliučiai (CSS raktiniais žodžiais xx-small, x-small, small, medium, large, x-large ir xx-large), arba reliatyviai šrifto dydžiui kitame elemente (reikšmės smaller, larger, nuošimčiai ir em bei ex vienetai). Absoliutūs vienetai (pt, cm, mm, in, pc) gali būti naudojami tik daugialypės terpės puslapiuose (pvz.: spausdinimui). Šriftų dydžiai negali būti nurodyti px vienetais.

Simbolių dydis negali būti mažesnis negu xx-small.

Šis apribojimas taikomas netgi reliatyviems šriftų dydžiams - autoriai turi atsižvelgti į šią lentelę:

CSS dydžių proporcijos xx-small x-small small medium
(standartinis)
large x-large xx-large
xx-small 100% 125% 148,33% 166,67% 200% 250% 333,33%
x-small 80% 100% 118,67% 133,33% 160% 200% 266,67%
small 67,42% 84,27% 100% 112,36% 134,83% 168,54% 224,72%
medium
(standartinis)
60% 75% 89% 100% 120% 150% 200%
large 50% 62,5% 74,17% 83,33% 100% 125% 166,67%
x-large 40% 50% 59,33% 66,67% 80% 100% 133,33%
xx-large 30% 37,5% 44,5% 50% 60% 75% 100%

Pavyzdys: kai elementui priskiriamas didelis large dydis, xx-small reikšmė yra 50% didžiojo dydžio. Todėl iš large dydžio negali būti išvedamas šriftas, mažesnis negu 50% (Tai yra 0.5em). Kai elemento dydis nėra nurodytas, laikoma, kad standartinis dydis yra medium.

Maži šriftų dydžiai turi būti naudojami retai, naudojami papildomiems dokumento elementams. Dokumento pateikime šrifto dydis turi būti bent small dydžio.

Tiek ekranui, tiek spausdintuvui naudojamų šriftų sąraše kaskadiniuose stiliuose privalo būti neabejotinai visiems naudotojams prieinamas šriftas (tai dažniausiai išsprendžiama, įterpiant bendrą šrifto tipą).

Paskutinė font-family reikšmė CSS apibrėžime privalo būti viena iš sekančių reikšmių: serif, sans-serif, monospace, cursive arba fantasy.