Translations


W4 dogmos manifestas

Versija 1.1 | GALUTINĖ | 2003 vasario 26 d.(atnaujinta)
Ši versija ir daugiau informacijos: http://dogma.pixy.cz
Ši versija yra viršesnė W4 dogmos 1.0 versija
Parsisiųskite: HTML formatas [ZIP archyvas, 233 kB]


Žodynas

Dogma:
Įsakmus ir tiksliai suformuluotas teiginys pažangioje doktrinoje ne diskutavimui, o tikėjimui; autoriteto nurodyta doktrina arba principų ar doktrinų sistema; paskelbtas ir plačiai palaikomas principas ar nuomonė.
W4:
Worth World Wide Web
Worth:
Geras, vertingas, užtikrintai svarbus; turintis piniginę vertę; prilygstantis turtinei nuosavybei.

Reziumė

W4 dogmos manifestas (W4D) yra vieša tinklapių kūrėjų grupės nuomonių paraiška. Manifesto tikslas yra pagal griežtas taisykles išskirti tinklapių kūrimo strategiją. Nenorima apibrėžti privalomų standartų. Manifestas parodo tiktai vieną iš daugybės galimų tinklapių kūrimo būdų. Pagarba jo taisyklėms turėtų užtikrinti prieinamus, patogius ir kokybę užtikrinančius dokumentus. Šias taisykles gali naudoti bet kas, bet niekas neprivalo. Mes neneigiame, kad yra ir kitų būdų kurti vertingas Interneto svetaines.

Tačiau jei kas nors sumanytų sekti kuriuo nors (ar visais) principais, W4D autoriai gali garantuoti, kad kuriama Interneto svetainė bus patogesnė ir plačiau pasiekiama. Daugiau neturime ko pasiūlyti ir nieko daugiau nereikalaujame.


Prologas

Parašyta nemažai straipsnių apie vertingą ir visuotinai pasiekiamą Internetą. Mes, kaip Interneto svetainių kūrėjai, suprantame, kad vienas pavyzdys yra geriau už tūkstančius knygų. Todėl ši svetainė sukurta vykdant W4 dogmos principus.

Ne visi iš šių principų yra būtini geresniam Internetui. Tačiau jeigu jų bus paisoma, tuojau pamatysime, kaip Internetas taps labiau prieinamas.


W4D principai

Pastaba: kiekviename straipsnyje yra nuoroda į detalesnį aprašymą ir komentarus, kodėl mes naudojome šią taisyklę ir kokius privalumus iš to gavome.

1. Dokumento kodas

Kodas turi būti be klaidų ir atitikti griežtąjį HTML 4.01 arba XHTML. Turi būti atsižvelgta į suderinamumą su senomis naršyklėmis, bet pirmenybė turi būti taikoma šiuolaikiškai sintaksei.

2. Aprašas

Dokumento apraše (head) turi būti nurodytas trumpas vienareikšmis pavadinimas, kodo autoriaus vardas bei el. pašto adresas ir dokumento simbolių koduotė (jei skiriasi nuo standartinės).

3. Struktūra

Kūrėjas, kurdamas ir išleisdamas Interneto dokumentus, turėtų užtikrinti, kad jų žymėjimas ir kodas gerai atspindi dokumentų semantiką ir struktūrą. Prieš pagrindinį dokumento straipsnį, turi būti pateikta to straipsnio santrauka. Interneto dokumento prasminėje dalyje (body) negali būti elementų, kurie nenurodo struktūrinės ar semantinės informacijos; taip pat prasminė dalis negali turėti turinio, kurio vienintelė paskirtis būtų praturtinti dokumento atvaizdavimą.

4. Navigacija

Kiekvienas Interneto svetainės dokumentas išskyrus pradinį puslapį privalo turėti nuorodą į pradinį svetainės puslapį. Kiekviename dokumente pastovioje vietoje turi būti parodytos navigacijos skiltys. Ypač dideli Interneto dokumentai ar pristatymai turi būti suskaidyti į keletą puslapių ir kiekviename iš jų turi būti nuoroda į dokumento ar pristatymo pradžią.

5. Pradinis puslapis

Kiekvienos svetainės pradinis puslapis turi aiškiai pateikti tos svetainės tikslą. Turi būti pateikti administratoriaus kontaktai.

6. Pateikimas

Kiekviena Interneto dokumente perduodama informacijos dalelė turi būti įskaitoma teksto formatu.

7. Nuorodos

Visos nuorodos ir kiti Interneto dokumente panaudoti aktyvūs elementai turi aiškiai rodyti savo paskirtį ir tikslus ar rezultatus, kuriems jie turės įtakos. Visos nuorodos turi likti pabrauktos, išskyrus tuos atvejus, kai naudotojas pabraukimą užblokuoja pats. Vaizdiškai dokumentą galima performatuoti tik aktyvavus dokumento elementą.

8. Lentelės

Lentelės elementai dokumente gali būti naudojami tik lentelės duomenų struktūrai išdėstyti, ir niekada negali būti naudojami vaizdiniam dokumento maketavimui. Visos lentelės Interneto dokumentuose turi būti įskaitomos, neatsižvelgiant į naudotojo naršyklę (išskyrus tuos atvejus, kai naršyklė lentelių nepalaiko). Kiekvienos lentelės įžangoje turi būti reikšmingas pavadinimas ir/arba santrauka.

9. Naudojimas

Neturi būti tikimasi, rekomenduojama ar reikalaujama specifinių Interneto dokumento naršymo būdų. Dokumento pasiekiamumas neturi būti pritaikomas specifiniam naršymui.

10. Praplėtimai

Visas kodas, įtakojantis dokumento pateikimą turi būti patalpintas išorinėse bylose ir susietas dokumento apraše. Jokios dokumento informacijos atvaizdavimas neturėtų priklausyti nuo resurso, kuris gali būti atjungtas arba pašalintas pagal naudotojo pasirinkimą, arba kuris reikalauja iš naudotojo jį įsigyti papildomai prie naršyklės. Taip pat, dokumentą atvaizduojantis kodas bei žymėjimas neturėtų pakeisti ar nepaisyti naudotojo naršymo pasirinkimų.

11. Spalvos

Interneto dokumente naudojant spalvas, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas teksto ir fono atspalvių ir ryškumo kontrastui. Taip pat neturi būti naudojami foniniai paveikslėliai, kurie sumažina dokumento skaitomumą.

12. Tekstas

Kiekvienas teksto blokelis turi būti atitrauktas nuo likusio teksto. Simbolių dydžiams apibūdinti galima naudoti tik absoliučius dydžius arba reliatyvius vienetus. Simbolių dydis negali būti mažesnis negu xx-small. Tiek ekranui, tiek spausdintuvui naudojamų šriftų sąraše kaskadiniuose stiliuose privalo būti neabejotinai visiems naudotojams prieinamas šriftas (tai dažniausiai išsprendžiama, įterpiant bendrą šrifto tipą).

13. Autoriai

Šių principų besilaikantiems autoriams siūloma išleidžiamuose puslapiuose įdėti nuorodą ar sąsają į principus.